ÖNEMLİ BİLGİLER

ÜNİVERSİTEMİZ ÖNLİSANS VE LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA İLİŞKİN

2021 YKS KILAVUZUNDA YER ALMAYAN BAKINIZ KOŞULLARI VE YERLEŞKE ADRESLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.02.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, ilgili Kurul bünyesinde bulunan “Meslek Yüksekokulu Çalışma Grubu” ile “Lisans Programları Çalışma Grubu”nun görüşleri alınarak koşul ve açıklamalar yeniden düzenlenmiş olup, söz konusu yeni koşul ve açıklamalar 2021 YKS Kılavuzunda yer almıştır.

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans diploma programlarına ilişkin, 2021 YKS Kılavuzunda yer almayan Bakınız Koşulları ve Birim Yerleşke Adresleri aşağıda yer almaktadır.

★ 2021 YKS Kılavuzunda Yer Almayan, Akdeniz Üniversitesi Bakınız Koşul ve Açıklamaları İçin Tıklayınız…

★★ Akdeniz Üniversitesi Birim Yerleşke Adresleri İçin Tıklayınız…

★★★ Akdeniz Üniversitesi Birim İletişim Adresleri İçin Tıklayınız…