“Eğitimde ve Bilimde Öncü Üniversite”

1982 yılında Antalya şehir merkezinde kurulan Akdeniz Üniversitesi, yüksek nitelikli akademik programlar ile evrensel düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel üretim yapma, bilginin teknolojiye dönüşümüne katkı sağlama, toplumun bilgi, teknoloji, sanat, kültür ve diğer alanlardaki gereksinimlerini üst düzeyde karşılama misyonunu 35 yıldır başarıyla sürdürmektedir.

Araştırma ve geliştirme odaklı, girişimci ve bilimsel yönüyle uluslararası alanda tanınan seçkin bir üniversite olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Akdeniz Üniversitesi’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle; 24 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 60 araştırma ve uygulama merkezinde eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerine devam edilmektedir.

Kurulduğu günden bugüne bilgisi, deneyimi ve kurumsallığı ile ulusal ve uluslararası arenada en önemli eğitim kurumlarından birisi olarak gösterilen Akdeniz Üniversitesi 2.081’i uluslararası öğrenci olmak üzere yaklaşık 74.000 öğrencisi, alanında uzman akademik ve idari çalışanı ile büyük bir ailedir.

 

Öğrenci Odaklı Üniversite

Dünyada ve ülkemizde en başarılı üniversiteler, öğrenci odaklı bir öğretim sistemini benimseyen ve uygulayan üniversitelerdir. Bu da öğrencilerin fikir ve taleplerinin dikkate alındığı, yürütülen projelerde öğrencilere sorumluluklar verildiği, öğrenci topluluklarının daha aktif çalışması ve yönetime katkı vermeleriyle gerçekleşir. Bu bilinçle hareket eden Akdeniz Üniversitesi, öğrenci odaklı bir yaklaşım izlemektedir. Bu amaçla Akdeniz Üniversitesi’nde teknolojik donanımla desteklenmiş eğitim öğretim ortamlarının yanı sıra sanayi ve özel sektör işbirlikleri ile teorinin yanında uygulama çalışmalarına önem verilmektedir. Ayrıca öğrenciler düzeyinde araştırma kültürünün yerleştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda akademik danışman gözetiminde öğrenciler tarafından yürütülen araştırma projeleri desteklenmekte ve araştırma kültürünün geliştirilmesine yönelik her yıl öğrencilere seminer, ders, konferans düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri, fikirlerini paylaşmaları ve deneyim kazanmaları amacıyla onlara çok yönlü olanaklar da sunulmaktadır.

 

Sağlık Alanında Bir Marka

Sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adını tüm dünyaya duyuran ve marka haline gelen Akdeniz Üniversitesi, sunduğu kaliteli eğitimi, araştırma-uygulama alanları ve sağlık hizmeti ile bölgede ve Türkiye’de önemli bir referans konumundadır.

Tüm branşlarda verdiği başarılı sağlık hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışından tedavi hizmeti için yoğun talep gören Akdeniz Üniversitesi Hastanesi,  organ nakli yaşamsal bilincini ülkemizde ilk sahiplenen ve bu konudaki eğitim ve araştırma hizmetlerine öncülük eden Organ Nakli Merkezi’ni bünyesinde bulundurmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde, 35 yıldır canlı/kadavra vericili böbrek nakli, canlı/kadavra vericili karaciğer nakli, kadavra vericili pankreas ve kalp gibi organ nakilleri, kalp-böbrek, karaciğer-böbrek, pankreas-böbrek gibi kombine organ nakilleri ve bunların yanında kompozit doku (kornea, deri, kemik) nakilleri başarıyla uygulanmaktadır.

Nakiller arasında büyük yankı uyandıran, Türkiye’nin ilk çift kol nakli, dünyanın ilk kadavra vericili rahim nakli ve Türkiye’nin ilk vakası olarak yapılan ve şu an sayısı 5’e ulaşan yüz nakilleri de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yapılmıştır.

Sağlık hizmetini başarıyla yürüten Üniversitemiz sağlık hizmetinde vatandaşların ilk tercihleri arasında olduğu kadar öğrencilerin de tercihlerinin başında gelmektedir. Üniversitemiz 2018 yılında yayınlanan rapora göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda hem yerleşen aday hem de tercih bakımından üst sıralarda yer almaktadır. Yine (URAP) Araştırma Laboratuvarının yayınladığı dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2017-2018 alan sıralamasında, Üniversitemiz Tıp ve sağlık bilimleri alanında Türkiye’den sıralamaya giren fakülteler arasında 10. sırada yer almış, dünya sıralamasında ise ilk 1000’e giren üniversitelerin arasında 724. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

 

Araştırma ve Geliştirme Odaklı Üniversite

“Araştırma Odaklı Üniversite” anlayışı ile hareket eden ve bu doğrultuda hedefler belirleyen Akdeniz Üniversitesi’nde araştırma süreçlerinin etkin işletilmesi amacıyla bir dizi birim yapılandırılmıştır. Üniversite bünyesinde 52 laboratuvar bulunmaktadır. Bunun yanında üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması, proje yapma kültürünün geliştirilmesi, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi, fikri mülkiyet varlıklarının korunması, üniversite kaynaklı teknolojilerin ticarileştirilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren çeşitli birimler kurulmuştur. Bu birimler: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP), AKİŞMER Teknoloji Transfer Ofisi, Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi, Proje Geliştirme Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (APGEM), Antalya Teknokent, Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi (AKGİM) önde gelen araştırma merkezleri arasındadır.

 

Dünya Üniversitesi Olma Yolunda

Küreselleşmenin gerekli kıldığı değişimlerin bilinci ile hareket eden Akdeniz Üniversitesi’nde uluslararasılaşma faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Uluslararasılaşmayı, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet fonksiyonlarına sistematik olarak dahil eden Üniversitemiz Türkiye’de Mevlana Değişim Programı ile Erasmus+ Programı yürüten üniversiteler arasında hem değişim sayıları hem de işbirliği yapılan üniversite sayıları ve çeşitliliği açısından öncü üniversitelerden birisi konumundadır. Bunun yanında Farabi Değişim Programı, Free Mover Programı, IAESTE Programı da başarı ile yürütülmektedir.

Akdeniz Üniversitesi, 2017 güncel rakamlarına göre Türkiye’de Mevlana Değişim Programını yürüten üniversiteler arasında en çok protokolü olan üniversite olarak birinci sırada yer almaktadır. 29 farklı ülke ile toplam 95 Mevlana Değişim Programı protokolü bulunmaktadır.
Erasmus+ Programı kapsamında yaptığı çalışmalarıyla ülkemizde programı yürüten üniversitelere örnek olan Akdeniz Üniversitesi’nin farklı ülkelerden 250 Üniversite ile Erasmus+ anlaşması bulunmaktadır. Erasmus+ Programının getirmiş olduğu yenilik ile Brezilya, Moldova, Kazakistan, Rusya, Sri Lanka ve Sırbistan ile öğrenci ve akademik personel değişimini hedef alan projeler yürüterek programı Avrupa ülkelerinin dışına da taşımıştır. Üniversitemiz ilk defa gençlik alanında Avrupa ülkeleri sınırlarını aşarak Güney Amerika ülkeleri ile de proje yürütmektedir.

Üniversitemiz Türkiye’de Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci başvuruları açısından en çok talep gören üniversitelerden birisi konumundadır. 2018-2019 akademik yılı için Üniversitemize gelecek olan öğrenci sayısı geçen seneki sayının iki katına çıkmıştır. Türkiye’den 81 Üniversite ile Farabi Değişim Programı Anlaşması bulunmaktadır.

 

Başarılarıyla Gündemden Düşmüyor

Sağlık, sosyal, fen gibi farklı birçok alanda önemli bilimsel çalışmalara imza atan Üniversitemiz son iki yılda, ulusal ve uluslararası bilimsel kriterler baz alınarak yapılan pek çok sıralamada üst sıralarda yer almaktadır.

  • 2018 yılında uluslararası alanda yapılan bir sıralama olan dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan Times Higher Education “Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2018” raporuna göre tarihinde ilk kez Dünya Üniversiteler Sıralamasında ilk 1000 üniversite arasına girmeyi başarmıştır.
  • Akdeniz Üniversitesi, Times Higher Education ‘Gelişen Ekonomilerde En İyi Üniversiteler 2018’ sıralamasında ise Türkiye’de 10. dünyada ise 170. sırada yer almıştır.
  • Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin üniversitelerden memnun olma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’na (TÜMA-2017) göre Akdeniz Üniversitesi, devlet üniversiteleri içerisinde 4. sırada yer almış 2018 yılında da bu başarısını sürdürmüştür.
  • Akdeniz Üniversitesi, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerden ve bulundukları şehirden memnun kalma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyet Araştırması’na (YÖMA-2017) göre devlet üniversiteleri içerisinde 5. sırada, genel sıralamada ise 10. sırada yer almıştır.
  • Akademik Teşvik Performans Sıralamasında, Devlet Üniversiteleri Sıralama Raporuna göre 3. sırada yer almıştır.